powrót
 
O PROJEKCIE "Zintegrowana Baza Bibliograficzna IBL PAN" jest długofalowym projektem mającym na celu digitalizację oraz udostępnienie w internecie zawartości bibliograficznych baz danych wytworzonych przez pracowników IBL. W pierwszym etapie realizacji przewiduje się:
  1. opracowanie zasad tworzenia rozbudowanej elektronicznej bazy danych e-ZBB na podstawie bibliografii, kartotek oraz katalogów istniejących w postaci papierowej, gromadzonych latami w IBL PAN przez zespoły wykwalifikowanych bibliografów, współpracujących z historykami, historykami literatury, kultury i nauki;
  2. opracowanie schematów elektronicznej rejestracji danych przechowywanych do tej pory w postaci rękopiśmiennych fiszek;
  3. opracowanie w wersji cyfrowej i udostępnienie dwóch zespołów danych bibliograficznych: Indeksu Rękopiśmiennych Literariów Staropolskich oraz części Retrospektywnej Bibliografii Zawartości Czasopism XIX i XX w. (tzw. kartoteki Bara).
W kolejnych etapach projektu planuje się kontynuację cyfryzacji kartoteki Bara oraz włączanie do Zintegrowanej Bazy Bibliograficznej e-ZBB IBL mniejszych zespołów bibliograficznych.
Prace, finansowane ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (projekt nr 11H 11027080), prowadzi zespół kierowany przez dr Joannę Krauze-Karpińską.
Adam Bar w dziale czasopism Biblioteki Jagiellońskiej, luty 1937, fot. NAC, sgn. 1-N-3045-10.