Drzeworyt z kalendarza augsburskiego na rok 1496
INDEKS RĘKOPIŚMIENNYCH LITERARIÓW STAROPOLSKICH Powstałą z inicjatywy Marii Renaty Mayenowej oraz Kazimierza Budzyka Kartotekę rękopiśmiennych literariów staropolskich tworzono od roku 1959. Osobną część projektu, kierowaną przez Jerzego Woronczaka z Wrocławia, stanowiła rejestracja zawartości rękopisów średniowiecznych. W początkowym okresie realizacji projektu planowano objąć kwerendą rękopisy nowożytne z bibliotek na terenie całego kraju, jednak ze względu na ograniczony zasób sił i środków zdecydowano się ograniczyć jej zakres do zbiorów warszawskich. Rejestracji podlegały utwory pisane wierszem oraz elogia, a przez pewien czas także teksty prozatorskie. Pomysł stworzenia komputerowej bazy bibliograficznej narodził się na początku lat '70, został jednak porzucony ze względu na dość znaczne koszta realizacji w ówczesnych warunkach.
Prac nad kartoteką zaprzestano w roku 1994, wraz z odejściem na emeryturę długoletniej kierowniczki projektu, dr Marii Zachary. Opracowany materiał zawiera opisy katalogowe literariów rękopiśmiennych (w tym także tekstów okolicznościowych oraz użytkowych) z bibliotek warszawskich (870 kodeksów) oraz Biblioteki im. Zielińskich w Płocku (21 kodeksów). Baza stanowi zatem wartościowe narzędzie badawcze, umożliwiające wyszukiwanie i identyfikację utworów często niepublikowanych i trudnych do odnalezienia w inny sposób.
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od dr Marii Zachary.

Projekt "Zintegrowana Baza Bibliograficzna e-ZBB IBL PAN - kontynuacja projektu" jest finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (grant nr 11 H 20 0298 88, lata realizacji: 2022-2026).
Wartość dofinansowania:      1 229 577,00 zł,
Całkowity koszt inwestycji:  1 229 577,00 zł.
powrót