powrót
 
BIBLIOGRAFIA BARA Prace nad Retrospektywną Bibliografią Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX w. zostały zapoczątkowane jeszcze podczas okupacji z inicjatywy dr. Adama Bara, pełniącego przed wojną funkcję kierownika Oddziału Czasopism Biblioteki Jagiellońskiej. W latach 1948-1953 kartoteka była tworzona w kierowanej przez Adama Bara krakowskiej pracowni bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN oraz równolegle w pracowni poznańskiej, której szefował Stefan Vrtel-Wierczyński. W roku 1953 opracowywanie kartoteki przejęła pracownia IBL w Warszawie. Dalszego uzupełniania i meliorowania kartoteki zaniechano w roku 1970. Obecnie bibliografia, zwyczajowo nazywana kartoteką Bara, stanowi jedno z istotniejszych i najobszerniejszych źródeł danych bibliograficznych dotyczących literatury polskiej XIX i 1. poł. XX wieku, a także ówczesnej krytyki literackiej, artystycznej czy filmowej.
Kartoteka rejestruje publikowane w prasie teksty literackie oraz leżące na pograniczu literatury i piśmiennictwa użytkowego (felietony, eseje, reportaże), a także recenzje literackie, teatralne, kinowe i naukowe (literaturoznawcze bądź historyczne). Znaleźć w niej można również informacje o innych materiałach mających znaczenie dla badaczy literatury i dziedzin pokrewnych: opracowaniach historycznoliterackich, opublikowanych listach, dokumentach, nekrologach, wspomnieniach pośmiertnych itp.
Podczas opracowywania bibliografii uwzględnionych zostało ponad 2200 tytułów czasopism. Objętość kartoteki, zawierającej przeszło 12 000 haseł autorskich, szacowana jest (wraz z odsyłaczami) na 830 000 kart należących do zespołu podstawowego oraz oddzielnie około 130 000 opisów przygotowanych w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN w Poznaniu, rejestrujących materiały z czasopism wielkopolskich, śląskich i pomorskich.
Retrospektywną Bibliografię Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX w. (do 1939 r.) oraz jej historię opisuje Jadwiga Czachowska, Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław 1979, s. 152-164.
Udostępniona obecnie robocza wersja bazy danych zawiera niemal 380 000 rekordów, co odpowiada stanowi prac digitalizacyjnych z dnia 16 sierpnia 2016 roku.
Adam Bar w dziale czasopism Biblioteki Jagiellońskiej, luty 1937, fot. NAC, sgn. 1-N-3045-10.